Oppilaitokset

Tilastollisten menetelmien käyttö lisääntyy jatkuvasti eri aloilla. Yhä useammin onkin tarpeen pystyä tuottamaan käyttökelpoista tietoa tilastollisesta aineistosta. Kerätyn kyselyaineiston tai teknisten mittaustulosten käsittely muuttuu nopeaksi ja mielekkääksi, kun käytössä ovat oikeat analyysityökalut. Niiden avulla on myös mahdollista erottaa merkitykselliset tulokset satunnaisesta vaihtelusta ja välttyä vääriltä johtopäätöksiltä.

Koska SPSS on yleisin oppilaitoksissa käytetty tilasto-ohjelmisto, löytyy eri oppilaitoksissa tuotettua suomenkielistä opetusmateriaalia runsaasti. Tämä yhdessä ohjelman helppokäyttöisyyden kanssa tekee siitä erinomaisen opetustyökalun. Opetuskäytön lisäksi SPSS-ohjelmia käytetään useissa oppilaitoksissa mm. palautteen keräämiseen ja analysointiin sekä oppilasaineistojen analysointiin.

 
Copyright © 2011, SPSS Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.
SPSS Finland Oy, Sinikalliontie 12, 02630 Espoo, Finland